Phí quản lý căn hộ quận 2 bạn cần nên biết

mat-tien-sadora-sala

Đây là thông tin được Saigonhome cập nhật trực tiếp tới thời điểm hiện tại.

Sarimi

– Phí quản lí : 23.650VNĐ/m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh: 165.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe đạp và xe đạp điện: 110.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01) : 1.320.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ) : 2.200.000VNĐ/chiếc/tháng

Sarina

– Phí quản lí : 23.000VNĐ/m2 thông thủy ( hiện tại chưa thu phí )

– Phí xe 2 bánh: 242.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe đạp và xe đạp điện: 100.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01): 1.320.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ): 2.200.000VNĐ/chiếc/tháng

Sadora

– Phí quản lí : 22.600đ/m2 thông thủy ( Hiện tại chưa thu phí )

– Phí xe 2 bánh: 150.000đ/chiếc/1 tháng

– Phí đạp , xe đạp điện: 100.000đ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01): 1.200.000đ/chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ): 2.000.000đ/chiếc/tháng

Đảo Kim Cương

– Phí quản lí : 23.000VNĐ/m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh ( xe số dưới 175cm3 và xe điện ) : 180.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe 2 bánh ( cho xe trên 175cm3 và xe tay ga ) : 200.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô : 1.700.000VNĐ/1tháng Bao gồm :

+ Phí thuê chổ đậu : 1.200.000VNĐ/1chiếc/tháng

+ Từ 10 chổ trở xuống : 500.000VNĐ/1chiếc/tháng

+ Từ 10 chổ trở lên : 750.000VNĐ/1chiếc/tháng

Update:

NEW CITY :

– Phí quản lí : 16.000VNĐ/m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh ( áp dụng cho 02 chiếc đầu tiên ) : 130.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe 2 bánh ( từ chiếc thứ 03 trở đi ) : 200.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01) : 1.200.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ) : 2.000.000VNĐ/chiếc/tháng

Update:

– Đơn vị quản lý : CBRE

– Phí quản lý : 16.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe máy : 130.000 VNĐ/tháng – 150.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe ô tô : 1.350.000 VNĐ/tháng – 1.500.000 VNĐ/tháng

De Capella :

– Phí quản lí : 15.000VNĐ/m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh ( áp dụng cho 02 chiếc đầu tiên ) : 121.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe 2 bánh ( từ chiếc thứ 03 trở đi ) : 150.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01) : 1.200.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ) : 1.800.000VNĐ/chiếc/tháng

Update:

The Sun Avenue

– Phí quản lí : 13.200VNĐ /m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh ( áp dụng cho 03 chiếc đầu tiên ) : 66.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe 2 bánh ( từ chiếc thứ 04 trở đi ) : 132.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01) : 1.320.000VNĐ /chiếc/tháng

– Phí xe Ô tô ( chiếc thứ 02 trở đi ) : 1.500.000VNĐ/chiếc/tháng

Update:

1/

– Phí quản lý : 12.100 VNĐ/m2 thông thủy (đã bao VAT)

– Phí trông giữ xe máy : 120.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe ô tô : 1.200.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe ô tô vãng lai : 120.000 VNĐ/tháng

2/

– Phí quản lý : 11.000 VNĐ/m2

– Phí trông giữ xe máy : 60.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe ô tô : 1.200.000 VNĐ/tháng

 

Vista Verde

– Phí quản lí : 16.000VNĐ/m2 thông thủy

– Phí xe 2 bánh ( xe đạp ) : 30.000VNĐ/chiếc/tháng

– Phí xe 2 bánh ( xe moto ) : 70.000VNĐ/chiếc/1tháng

– Phí xe Ô tô : 1.200.000VNĐ/chiếc/tháng

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Update:

– Phí quản lý : 16.000 VNĐ/m2/tháng

– Phí trông giữ xe máy : 70.000 VNĐ/tháng

– Phí trông giữ xe ô tô : 1.200.000 VNĐ/tháng

ONE VERANDAH :

– Phí quản lí : 23.000VNĐ/m2 thông thủy (chưa có VAT)

– Phí xe 2 bánh ( áp dụng cho 02 chiếc đầu tiên ) : 165.000 VNĐ/chiếc/tháng (đã có VAT)

– Phí xe 2 bánh ( từ chiếc thứ 03 trở đi ) : cộng thêm 110.000 VNĐ phí làm thẻ.

– Phí xe Ô tô (chiếc thứ 01) : 1.760.000 VNĐ/chiếc/tháng (đã có VAT)

Update mới nhất 5.11.2020

So sánh

0907065789